Пловдив Принт
Проектът запознава публиките с историята на емблематични места в Пловдив и свързани с тях интересни факти и така показва, че европейските ценности са част от културното ни наследство.
Със средствата на съвременните дигитални технологии създадохме колекция от
художествено адаптирани изображения на емблематични сгради и гледки от Пловдив и методология за изработването на принтове. Организирахме ателиета за принт, в които се включиха участници от всякакви възрасти, етноси и социално положение, както и хора в неравностойно положение. Така, със средствата на изкуството младите хора бяха провокирани да се свържат с културата и историята на нашия град, обогатиха знанията си за знакови сгради и места в града и се заздравиха връзките между различните общности.