Осем истории и осем експериментални работилници през 2018 година
Той е насочен към всички граждани на ЕС и към опазване на общата им историческа памет.
Представени са 8 документални филма, всеки от който разказва една лична емоционална история от първо лице. Целта е да се съхрани историческата памет на едно поколение, което си отива, а преживяното да бъде споделено с младите хора, като по тази начин се се провокира интерес, разбиране и съпричастност. Това са свидетелски истории за преживени репресии , борба за човешки права и исторически факти от периода на тарлитарните режими и Втората световна война.