Математика за възрастни
Проектът се реализира на базата на сътрудничеството между 7 организации от 6 държави.
Основната цел на проекта е да се разработи наръчник под формата на комикс, чрез които хора, независимо от тяхната възраст или степен на образование, да придобият или да развивият математичесиа компетентности. Графичният вид на това помагало ще улесни разбирането на понятията и математически операции и в същото време ще окаже влияние върху мотивацията на хората, които искат да се развиват математическите си умения чрез неформалното учене.
Вторият важен резултат от проекта е да предостави иновативен образователен инструмент, както и развитие на компетенциите на преподавателите, от гледна точка на ефективното преподаване на възрастни хора, функционално неграмотни в областта на математиката.