Културен маршрут "Главната улица"
Чрез изразните средства на визуалната комуникация и изобразителното изкуство, проектът Куртурен маршрут "Главната улица", разказва за богатата история на Пловдив, за многообразието от етноси, за пластовете на многовековната му култура. За целта е направена селекция и подбор на археологически, топографски обекти, паметници от различни епохи и значими сгради, които оформят облика на Главната улица.
Проектът се промотира с изложба и е снабден с уеб приложение.